Ik kan wel mail ontvangen maar niet versturen


De melding ‘0x800CCC0E’ betekent dat er via de standaard SMTP poort (25) geen mail verzonden kan worden. Dit kan veroorzaakt worden doordat uw provider de uitgaande SMTP poort heeft geblokkeerd.

Om toch mail te kunnen versturen via uw Nitroserve account dient u de uitgaande SMTP poort op 625te zetten. Dit is een instelling die in de geavanceerde accountinstellingen van Outlook te vinden is.

Terug naar Help